PRORAČUN ZA 2018. – Javni poziv za prijavu i financiranje programa i projekata u 2018. godini

J A V N I   P O Z I V za prijavu programa  i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu  Općine Svetvinčenat jesu djelatnosti, projekti, programi i aktivnosti od interesa za Općinu Svetvinčenat. Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijava za financiranje potpora…