PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat, provodi: PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA             Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za  rekonstrukciju kaštela Morosini-Grimani. Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave…