IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Temeljem članka 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat sačinjava: IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Svetvinčenat“. Sukladno odredbi članka 198.st.1. i 3. Zakona…