OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU – KOMUNALNI RADNIK

Na temelju članka 19., 28. i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZSN) (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11),  v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat raspisuje OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme u Općinu Svetvinčenat, Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat, na radno mjesto Komunalni…

12. Fešta od rožic

Ovog vikenda u Savičenti će se održati 12. Fešta od rožic na kojoj će se okupiti 20-ak izlagača cvijeća iz cijele Hrvatske. Trodnevna fešta na placi, koja počinje u petak u 13 sati, a traje sve do nedjelje, bit će popraćena likovnim, keramičkim i žonglerskim radionicama za djecu i odrasle, u Loži će biti izloženi…

Javna raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja

Grad Rovinj-Rovigno je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan-Dignano i Općina Žminj. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za…