JAVNI POZIV – FINANCIRANJE UDRUGA U 2017. GODINI

JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i  manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat Općina Svetvinčenat poziva udruge sa sjedištem na području općine Svetvinčenat i/ili koje provode program ili projekt na području općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti…