KulTERRA: Za rekonstrukciju kaštela Morosini Grimani projekt apliciran na strukturne fondove EU-a

Općina Svetvinčenat na strukturnim europskim fondovima prijavila je projekt rekonstrukcije i uređenja palače – kaštela Morosini-Grimani, čime bi ovaj kaštel dobio funkciju pokretača gospodarskog razvoja Savičenštine. Riječ je o integriranom razvojnom programu “KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa” kojim se kani valorizirati kulturna baština i tako povećati atraktivnost i prepoznatljivost općine Svetvinčenat i…