Obavijest o objavi javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, Klasa: 350-01/12-01/25, Urbroj: 2168/07-01/01-15-13, od 17. kolovoza 2014. godine, Općina Svetvinčenat, objavljuje  JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA br. IV. PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT  Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja…